ฉงชิ่ง

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
CHONGQING WULONG
SHOCK PRICE CHONGQING WULONG 3 วัน 2 คืน หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ชม 3 สะพานหินธรรมชาติ ท้าความเสียว..
ฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน ต้าจู่ อู่หลง
ล่องเรือชมแม่น้ำแยงซีเกียง ถ้ำฝูหยงต้ง ชมโชว์ IMPRESSION WULONG เดินทาง  : มิถุนายน - กรกฎาค..
ฉงชิ่ง ปิ้งปิ้งย่าง 3วัน 2คืน
ต้าจู๋ เมืองมรดกโลก เที่ยวอย่างเดียว ไม่เข้าร้าน ราคา 13,899.- เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ..
ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ CENTURY SUN
6  วัน 5 คืน เมื่องโบราณฉือชีโข่ว ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า นั่งกระเ..
ฉงชิ่ง อุ่หลง 3 วัน 2 คืน
หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ชม 3 สะพานหินธรรมชาติ ระเบียบแก้ว เล่นสกี เดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2561 ..