ทิเบต

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
ทิเบต 6 วัน 5 คืน
ดินแดนสวรรค์ ทะเลสาบหยางหู พระราชวังโปตาลา พระราชวังโหลวปูหลินคา อารามโจคัง ตลาดบาร์ฆอร์ อารามเซรา..
ทิเบต...ลาบปลา 6วัน 5คืน
ลาซา พระราชังโปตาลา เฉินตู ราคาเริ่มต้น 37,999.- เดินทาง มิถุนายน - พฤศจิกายน 2561 สายการบิน Si..