สวิสเซอร์แลนด์

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
HILIGHT SWISS  7วัน 5คืน
พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต เดินทาง  : มิถุนายน - พฤศจิกายน 2561 โดยสา..
SWITZERLAND 7วัน 4คืน
ฟินเวอร์ เที่ยวลูเซิร์น เที่ยวกรุงเบิร์น ถ่ายรูปกับปราสาทซิลยอง พิชิต 2 เขา เมนูพิเศษ SWISS FONDUE..
SWITZERLAND BEST GOING   8 วัน 5คืน
พิชิต 2 เขา เที่ยวลูเซิร์น และ กรุงเบิร์น ถ่ายรูปกับปราสาทซิลยอง ชมเมืองเวเว่ย์ ตามรอยประทับของสมเ..
SWITZERLAND CHILL OUT 9วัน 6คืน
พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน  2 คืน เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561 โดยสายการบิน :  T..
สวิตเซอร์แลนด์     9วัน 7คืน
SWEET SWISS ชมปราสาทชิลยอง เที่ยวเมืองซุก พิชิตยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ ล่องเรือทานอาหารกลา..
สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน
เข้าชมความงามของพระราชวังแวร์ซายส์ เที่ยวลูเซิร์น ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ่ายรูปหอไอเฟล เดินท..
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน  4คืน
ZERMATT,JUNGFRAU,HARDER KULM รับประทานอาหารค่ำ ณ บนยอดเขาฮาร์เถอร์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท ถ่ายรูปกับป..
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4 คืน
SUPER SAVE เที่ยวเมืองเวนิส เมืองเซอร์แมท ถ่ายรูปกับปราสาทซิลยอง ยอดเขากลาเซียร์ 3000 เดินทาง : ..
ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน
เขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000 เดินทาง : มิถุนายน - พฤศจิกายน 2561 โดยสายการบิน : EMIRATES (EK) ..