อเมริกา แคนาดา 9 วัน 6 คืน

อเมริกา แคนาดา 9 วัน 6 คืน
ราคา: 102,900 บาท
รหัสสินค้า: 365goJFK-BR001
สถานะสินค้า:
เดินทาง :  4-12, 22 -30 พฤศจิกายน 2561
              4-12, 21-29 ธันวาคม  2561
โดยสายการบิน : EVA AIR (BR)