ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น  3 วัน 2 คืน
ราคา: 10,900 บาท
รหัสสินค้า: 1537336949
สถานะสินค้า:
เดินทาง : กันยายน 61 - มกราคม  62
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)