ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (สงกรานต์)

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (สงกรานต์)
ราคา: 27,900 บาท
รหัสสินค้า: PHOCX6HKGDIS
สถานะสินค้า:
พักโรงแรม 4 ดาว ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
- สวนสนุกดีสนีย์แลนด์
- นั่งเทรมชมวิววิคตอเรีย
- เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
- วัดแชกงหมิว
- วัดหวังต้าเซียน
- Symphony Of Light
- ทานอาหารทะเลย

ราคา 27,900.-
เดินทาง 13,14 ,15 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
สายการบิน Cathay Pacific (CX)