ฮ่องกง Shopping บินหรู อยู่สบาย

ฮ่องกง Shopping บินหรู อยู่สบาย
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: HKG09 EK
สถานะสินค้า:
ฮ่องกง SHOPPING บินหรู อยู่สบาย
วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
พักฮ่องกง 2 คืน

ราคาเริ่มต้น 11,900.-
เดินทาง มกราคม - เมษายน 2561
สายการบิน Emirates (EK)