ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น

ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น
ราคา: 9,900 บาท
รหัสสินค้า: HONGKONG
สถานะสินค้า:
ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น
นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทัวทัศน์
เที่ยวชมหมู่บ้านพิ้นเมืองเซินเจิ้น ชอมโชว์ MANGROVE GROOVE
เดินทาง  : พฤษภาคม - กรกฎาคม 2016
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)