ฮ่องกง เซินเจิ้น

ฮ่องกง เซินเจิ้น
ราคา: 7,999 บาท
รหัสสินค้า: ฮ่องกง เซินเจิ้น
สถานะสินค้า:
วัดกวนอู สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน
เดินทาง : มิถุนายน - สิงหาคม 2061
โดยสายการบิน : EMIRATES (EK)