ไหว้พระขอพรที่ ฮ่องกง จูไ่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน

ไหว้พระขอพรที่ ฮ่องกง จูไ่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน
ราคา: 9,991 บาท
รหัสสินค้า: GT-HKG EK01
สถานะสินค้า:
วัดแชกุงหมิว
เจ้าแม่กวนอิม ณ. หาดรีพลัสเบย์
ช้อปปิ้งสุมันส์ที่ ห้างหล่อวู่และย่ายจิมซาจุ่ย
เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

ราคาเริ่มต้น 9,991.-
เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2561
สายการบิน Emirates (EK)