ฮ่องกง ไหว้พระ "วัดซีซ้าน"

ฮ่องกง ไหว้พระ "วัดซีซ้าน"
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: HKG วัดซีซ้าน
สถานะสินค้า:
ฮ่องกงไหว้พระ นมัสการแจ้าแม่กวนอิม "วัดซีซ้าน"

ราคาเริ่มต้น 13,900.-
เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
สายการบิน Emirates (EK)