ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน
ราคา: 12,900 บาท
รหัสสินค้า: 365GO1HKG-EK001
สถานะสินค้า:
เดินทาง  : กันยายน - ตุลาคม  2561
โดยสายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)