ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน
ราคา: 21,900 บาท
รหัสสินค้า: 365GO1HKG-CX002 (1)
สถานะสินค้า:
พาเพลิน ช็อปปิ้ง
เดินทาง : กันยายน - ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)