เกาหลี Winter Ice fishing Memories by XJ

เกาหลี Winter Ice fishing Memories by XJ
ราคา: 19,999 บาท
รหัสสินค้า: 365GT_ICN XJ19
สถานะสินค้า:
เกาหลี "Winter Ice fishing Memories" by XJ
สนุกสนานนรกับเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ พระราชวังซางด็อกคุง

ราคา  19,999.-
สายการบิน AirAsiaX (XJ)
เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561