เกาหลี ปูซาน 5วัน 3คืน

เกาหลี ปูซาน 5วัน 3คืน
ราคา: 23,559 บาท
รหัสสินค้า: GT-PUS-KE01
สถานะสินค้า:
BUSAN CULTURE สบาย...สบาย 5วัน 3คืน
เกาหลี ปูซาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแก้ว
วัดพุลกุกซา  สนุกสนานกับ สวนสนุก E-World
หอคอยปูซาน แลนมาร์คของเมืองปูซาน
ช้อปปิ้ง ตลาดนัมโพดง ถนนทงซองโน Lotte Outlet

ราคาเริ่มต้น 23,559.-
เดินทาง 02-06 ก.พ. / 02-06 มี.ค. 61
สายการบิน Korean Air (KE)