เกาหลี FUNNY SPRINGS SHOCK PRICE

เกาหลี FUNNY SPRINGS SHOCK PRICE
ราคา: 19,999 บาท
รหัสสินค้า: เกาหลี FUNNY SPRINGS SHOCK PRICE
สถานะสินค้า:
เกาหลี สนุกสนาน ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน 5 วัน 3 คืน
ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นราคาไม่แพง ณ ย่านอีแด
สนุกสนานกับปั่น RAIL BIKE
น้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ / สวนชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี
เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 61
โดยสายการบิน : KOREAN AIR (KE)