เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ราคา: 11,888 บาท
รหัสสินค้า: 365VZ90 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน
สถานะสินค้า:
เมืองมรดกโลก ฮอยอัน ขึ้นยอดเขา บานาฮิลล์
พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และเมนูกุ้งมังกร
เดินทาง : พฤษจิกายน 61 - มีนาคม 62
โดยสายการบิน  : THAI VEITJET (VZ)