โปรนี้ดี...ที่ดานัง เวียดนามกลาง

โปรนี้ดี...ที่ดานัง เวียดนามกลาง
ราคา: 12,900 บาท
รหัสสินค้า: VN08_FD
สถานะสินค้า:
เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน
ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์
พิเศษ!! นั่งเรือกระด้ง Hoi an

ราคาเริ่มต้น 12,900.-
เดินทาง มกราคม - มิถุนายน 2561
สายการบิน Air Asia (FD)