โปรนี้ดี..ที่ดานัง เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน

โปรนี้ดี..ที่ดานัง เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน
ราคา: 12,900 บาท
รหัสสินค้า: VN08FD
สถานะสินค้า:
เว้ ดานัง ฮอยอัน
ชมเมือง "ฮอยอัน" เมืองมรดกโลก
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา "บานาฮิลล์"
พิเศษ!!! นั่งเรือกระด้ง Hoi an

ราคาเริ่มต้น 12,900.-
เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2561
สายการบิน Air Asia (FD)