VIETNAM DALAT 3D2N

VIETNAM DALAT 3D2N
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: JVN24
สถานะสินค้า:
น้ำตก Datanla, นั่งกระเช้าไฟฟ้า,
วัดตั๊กลัม,บ้านเพี้ยน, พระราชวังฤดูร้อน,
วัดหลิงเฝือก, ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาว

ราคาเริ่มต้น 9,999.-
เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
สายการบิน VietJet (VJ)