ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
ราคา: 12,991 บาท
รหัสสินค้า: ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน
สถานะสินค้า:
ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทัศนียภาพทะเลหมอกบนยอดเขา
นำตกสีเงิน ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน
เดินทาง : มิถุนายน - พฤษภาคม 2561
โดยสายการบิน  : QATAR AIRLINES (QR)