เกาะฟู้โกว๊ก ไขมุกแห่งเวียดนามใต้

เกาะฟู้โกว๊ก ไขมุกแห่งเวียดนามใต้
ราคา: 9,991 บาท
รหัสสินค้า: เกาะฟู้โกว๊ก
สถานะสินค้า:
เกาะฟู้โกว๊ก..ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้
ทะเลสวยขาดใจ ต้องไปให้ได้สักครั้ง
พิเศษ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ดำน้ำชมประการัง
เดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2561
โดยสายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)