เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
ราคา: 19,999 บาท
รหัสสินค้า: 365PVN16
สถานะสินค้า:
เวียดนามเหนือ
พักที่ซาปา 2 คืน
เดินทาง : ธันวาคม 61 - มกราคม 62
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)