โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4 วัน 3 คืน

โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4 วัน 3 คืน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: JVN22-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4วันVZ
สถานะสินค้า:
VIETNAM 
บินเข้าโฮจิมินห์ บินออกดาลัท
พักโรงแรม 4 ดาว เมืองดาลัท
เดินทาง  : ตุลาคม - ธันวาคม 61
โดยสายการบิน : VIETJET AIR (VJ)