ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: 365PVN26-ดาลัท-มุยเน่ 3วันVZ
สถานะสินค้า:
เวียดนามกลาง
พักโรงแรม 4 ดาว เมืองเว้
เดินทาง : ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
โดยสายการบิน : VIET JET AIR (VJ)