TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน เกาสง 5วัน 3คืน

TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน เกาสง 5วัน 3คืน
ราคา: 19,911 บาท
รหัสสินค้า: GT-TPE BR03
สถานะสินค้า:
TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน เกาสง 5วัน 3คืน
ต้องมนตืกับเสน่ห์เมืองทางใต้ "เกาสง"
ชมวิวความสวยงามอ่าวซีจือ "ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา"
ถ่ายรูปกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีศิลปะขึ้นชื่อ FORMASA BOULAVARD
ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท ที่ใหญ่ที่สุดของใต้หวัน EDA WORLD OUTLET

ราคาเริ่มต้น 19,911.-
เดินาง มกราคม - มิถุนายน 2561
สายการบิน EVA Air (BR)