โปรน้องใหม่..TAIPEI TAIWAN 5D3N

โปรน้องใหม่..TAIPEI TAIWAN 5D3N
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: TPE02 SL
สถานะสินค้า:
โปรน้องใหม่...TAIPEI TAIWAN 5D3N
ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น
อุทยานเย๋หลิว
ชมตึก Taipei 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเข็ค
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไหว้พระขอพรวัดหลงซาน
ช้อปปิ้งจุใจที่ ซื่อหลิน Night Market
พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟต์ + อาหารซีฟู้ด + เสี่ยวหลงเปา

ราคาเริ่มต้น 15,900.-
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2561
สายการบิน Lion Air (SL)