ตรุษจีน "ไทเป 101" 5วัน 3คืน

ตรุษจีน "ไทเป 101" 5วัน 3คืน
ราคา: 19,900 บาท
รหัสสินค้า: GT-TPE XW07
สถานะสินค้า:
ตรุษจีน "ไทเป 101" 5วัน 3คืน
พักหรู 5 ดาว FULLON HOTEL TAIPEI
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
หมู่บ้านจิ๋วเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว
ช้อปปปิ้ง 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง
ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน

ราคา 19,900.-
เดินทาง 14-18 ก.พ. 61
สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่