TAIWAN 6 วัน 4 คืน

TAIWAN 6 วัน 4 คืน
ราคา: 23,911 บาท
รหัสสินค้า: GT-TPE-BR05
สถานะสินค้า:
ไต้หวัน 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน
ทาโรโกะ   อาหลีซัน เย๋หลิว
ภูเขาหินอ่อน ป่าสนพันปี
เดินทาง : มิถุนายน - สิงหาคม 2561
โดยสายการบิน  : EVA AIR (BR)