ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
ราคา: 13,888 บาท
รหัสสินค้า: 365XW-T32_Taiwan Best Time
สถานะสินค้า:
TAIWAN BEST TIME
เมนูพิเศษ  บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
ซีฟู้ดเหย่หลิ๋ว
เดินทาง  : ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน : NOK SCOOT (XW)