ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน
ราคา: 12,900 บาท
รหัสสินค้า: LAO02FD
สถานะสินค้า:
นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง
ขอพร พระธาตุหลวง
ร่วมพิธี ตักบาตรข้าวเหนียว
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพี้นบ้านของหลวงพระบาง

ราคาเริ่มต้น  12,900.-
เดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 2561
สายการบิน Air Asia (FD)