ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2 คืน

ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2 คืน
ราคา: 13,777 บาท
รหัสสินค้า: ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
สถานะสินค้า:
พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
ล่องเรือแม่น้ำซอง สมณานาม กุ้ยหลินเมืองลาว
นครเวียงจันทร์ และชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
นมัสการ วัดพระธาตุหลวง ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน
พระธาตุพูสี ช๊อปปิ้ง.. ตลาดไนท์บาซา
เดินทาง : พฤษภา - กรกฏาคม 2561
โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)