สบายดี หลวงพระบาง เมื่องมรดกโลก 3วัน 2 คืน

สบายดี หลวงพระบาง เมื่องมรดกโลก 3วัน 2 คืน
ราคา: 13,311 บาท
รหัสสินค้า: ลาว สบายดีหลวงพระบาง
สถานะสินค้า:
ตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง
หลวงพระบาง พระธาตุพูสี นำตกตาดกวางสี
วัดเชียงทอง
เดินทาง : พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
โดยสายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)