นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
ราคา: 10,900 บาท
รหัสสินค้า: 365BT-REP01_JUL18-JAN19
สถานะสินค้า:
เที่ยวกัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหรรศจรรย์ของโลก
ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เดินทาง  : ธันวาคม 61 - มกราคม 2562
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)