กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
สถานะสินค้า:
กัมพูชา พนมเปญ เสียมเลียบ 3 วัน 2 คืน
ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคเอเซีย
โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
เดินทาง มกราคม - มิถุนายน 2561