กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: REP02FD
สถานะสินค้า:
ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก
ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคพี้นเอเชีย
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ราคาเริ่มต้น 11,900.-
เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2561
สายการบิน Air Asia (FD)