กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน 2คืน
ราคา: 11,991 บาท
รหัสสินค้า: GT-PNH-PG02
สถานะสินค้า:
พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว
ชมพระราชวังเขมรินทร์
เจดีย์เงิน คุกตวลสเลง
ล่องเรือโตนเลสาบ
เดินทาง  :  มิถุนายน - กันยายน 2561
โดยสายการบิน :  BANGKOK  AIRWAYS (PG)