กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน

กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน
ราคา: 10,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1REP-PG001
สถานะสินค้า:
ล่องเรือโตนเลสาบ,วัดใหม่
โชว์ระบำอัปสรา นครธม
ปราสาทตาพรม ปราสาทบัยทายสรี
ปราสาทนครวัด
เดินทาง :  กรกฎาคม - กันยายน 2561
โดยสายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)