กัมพูชา พนมเปณ 3 วัน 2 คืน

กัมพูชา พนมเปณ 3 วัน 2 คืน
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1PNH-PG002
สถานะสินค้า:
ปอยเปตเสียมเรียบ
พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว
เดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2561
โดยสายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)