ฮ่องกง จูไห่ 3วัน 2คืน EK

ฮ่องกง จูไห่ 3วัน 2คืน EK
ราคา: 8,999 บาท
รหัสสินค้า: ILoveU HKGZHU
สถานะสินค้า:
ฮ่องกง จู่ไห่ 3วัน 2คืน
- ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่
- วัดผู่โถว
- พระราชวังหยวนหมิงหยวน +  โชว์
- ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
- วัดเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์
- วัดแชกง หรือ วัดกังหัน
- ช้อปปิ้งนาธาน
พิเศษ!!! เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

ราคาเริ่มต้น  8,999.-
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2561
สายการบิน Emirates (EK)