ฉงชิ่ง...ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง 5วัน 4คืน

ฉงชิ่ง...ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง 5วัน 4คืน
ราคา: 27,999 บาท
รหัสสินค้า: SHWECKG6
สถานะสินค้า:
ฉงชิ่ง...ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
เรือสำราญระดับ 5 ดาว President Cruise เขื่อนสามผา

ราคาเริ่มต้น 27,999.-
เดินทาง เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561
สายการบิน Thai Smile (WE)