คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน

คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน
ราคา: 22,991 บาท
รหัสสินค้า: GT-KMG TG01
สถานะสินค้า:
คุนหมิง ลี่เจี่ยง 5 วัน 4คืน
พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG
ชมทะเลสาบเอ๋อไห่แห่งเมืองต้าลี่

ราคาเริ่มต้น 22,991.-
เดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561
สายการบิน Thai Airways(TG)