EASY BEIJING 5D3N BY HU

EASY BEIJING 5D3N BY HU
ราคา: 17,999 บาท
รหัสสินค้า: GT-PEK HU01
สถานะสินค้า:
EASY BEIJING 5D3N BY HU
เยือนเมืองแห่งมรดกโลก ชมกำแพงเมืองจีน 1ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลก
ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ ของ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน
พิเศษ!! ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง  เมนูเป็ดปักกิ่ง สุกี้หม้อไฟ ปิ้งย่าง BBQ

ราคาเริ่มต้น 17,999.-
เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 2561
สายการบิน HAINAN AIRLINES (HU)