หังโจว เซี่ยงไฮ้ ไฉไล!!! 4วัน 3คืน

หังโจว เซี่ยงไฮ้ ไฉไล!!! 4วัน 3คืน
ราคา: 13,991 บาท
รหัสสินค้า: GT-HGH CA04
สถานะสินค้า:
เข้าหังโจว ออกเซี่ยงไฮ้
Starbucks Reserve Roastery
ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ชั้น 118
พัก 4 ดาว

ราคาเริ่มต้น 13,991.-
เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 61
สายการบิน Air China (CA)