ปักกิ่ง หมูหัน 5วัน 3คืน

ปักกิ่ง หมูหัน 5วัน 3คืน
ราคา: 16,899 บาท
รหัสสินค้า: CSPEKTG01
สถานะสินค้า:
จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง
กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน

ราคาเริ่มต้น 16,899.-
เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2561
สายการบิน Thai Airways (TG)