คุนหมิง ก๋วยเตี๊ยวเย็น 5วัน 4คืน

คุนหมิง ก๋วยเตี๊ยวเย็น 5วัน 4คืน
ราคา: 18,899 บาท
รหัสสินค้า: CSKMGMU04
สถานะสินค้า:
ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ไป๋สุ๋ยเอ๋อ

ราคาเริ่มต้น 18,899.-
เดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
สายการบิน China Eastern Airlines (MU)