คุนหมิง เห็ดหอม 5วัน 4คืน

คุนหมิง เห็ดหอม 5วัน 4คืน
ราคา: 27,899 บาท
รหัสสินค้า: CSKMGMU03
สถานะสินค้า:
ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
3 บินไม่เหนื่อย

ราคา 27,899.-
เดินทาง  พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
สายการบิน China Eastern (MU)