เฉิงตู 4วัน 3คืน

เฉิงตู  4วัน 3คืน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: เฉิงตู
สถานะสินค้า:
เฉิงตู 4 วัน 3 คืน
หลวงพ่อโตเล่อซาน อิ่มบุญเขาง้อไบ๊
ไหว้พระ วัดเป้ากว๋อ หลวงพ่อโตเล่อซาน
ช้อปปิ้งถนนโบราณจิ่งหลี ถนนซุนซีลู่
เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
โดยสายการบิน : CHINA EASTERN (MU)