ไหโข่ว ซานย่า ฮาวายแห่งเอเซีย 5 วัน 4 คืน

ไหโข่ว ซานย่า ฮาวายแห่งเอเซีย 5 วัน 4 คืน
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1HAK-HU001
สถานะสินค้า:
สัมผัสรถไฟความเร็วสูง จากซานย่า -ไหโข่ว
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน : HAINAN AIRLINES (HU)