ปักกิ่ง เทียนสิน ซาลาเปาทอด 5 วัน 4 คืน

ปักกิ่ง เทียนสิน ซาลาเปาทอด  5 วัน 4 คืน
ราคา: 18,899 บาท
รหัสสินค้า: CSTSNXW02
สถานะสินค้า:
ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ วัดเจ้าแม่ทับทิม
เดินทาง :  19 - 23 / 23 - 27 ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน : NIK SCOOT (XW)